De interpretatie van missie en kernwaarden bij
I-SEC Nederland:

Bij I-SEC Nederland werken wij doelgericht om samen de belangen van betrokkenen in een dynamische omgeving veilig te stellen. Als medewerker van I-SEC Nederland lever ik hieraan een betrouwbare bijdrage en neem eigen verantwoordelijkheid. Ik weet waar ik voor sta, ben gastvrij en flexibel en heb oog en oor voor mijn omgeving.

Vertrouwen is de basis en gaat bij I-SEC Nederland over gelijkgestemd, gemotiveerd, bekwaam zijn en in openheid samenwerken.

Missie

De missie van I-SEC Nederland is: ‘vanuit partnership innovatieve oplossingen bieden voor beveiligingsvraagstukken in complexe omgevingen’. Dit alles tegen de achtergrond van het veilig stellen van de belangen van al onze stakeholders. Onze medewerkers staan centraal in het overtreffen van de klantverwachting en staan garant voor kwaliteit en gastvrijheid.

Kernwaarden