We geven om jou, we geven om veiligheid, we geven om jouw veiligheid

Binnen de complexe en groeiende Burgerluchtvaart is I-SEC dé professionele, vooroplopende partner in het ontzorgen van de klant met betrekking tot beveiliging. Klant en medewerker staan centraal in onze bedrijfsvoering. Wij geloven dat veiligheid en efficiëntie samen kunnen gaan met een plezierige klantbeleving.

De Missie van I-SEC is: 

De nummer 1 zijn en blijven, door vanuit partnership innovatieve oplossingen te bieden voor beveiligingsvraagstukken in complexe omgevingen, in het kader van het veiligstellen van belangen van al onze stakeholders. Onze medewerkers leveren hieraan een betrouwbare bijdrage en nemen hun verantwoordelijkheid. Zij weten waarvoor zij staan, zijn gastvrij en flexibel en hebben oog en oor voor hun omgeving.

De kernwaarden van I-SEC Nederland zijn: 

I-SEC Kernwaarden

De interpretatie van de kernwaarden bij I-SEC Nederland zijn:

Doelgericht: Weet waar je voor staat

 • Elke medewerker kent zijn essentiële bijdrage binnen zijn functie en voert de taken uit conform de afgesproken kaders en richtlijnen; 
 • We werken zorgvuldig en resultaatgericht;
 • We denken vooruit en anticiperen hier oplossingsgericht op. 

Vertrouwen: Samen vooruit!

 • Afspraken worden nagekomen, er wordt verantwoordelijkheid genomen voor handelen en de uitkomst van dit handelen
 • We zijn eerlijk en rechtvaardig in het nemen van beslissingen;
 • We zijn transparant en zorgen dat wederzijdse verwachtingen helder zijn.

Gastvrij: Oog voor elkaar (naar de klant en naar collega’s)

 • We behandelen elkaar met respect, zonder vooroordeel. Zowel collega’s onderling als richting onze klanten en stakeholders;
 • Elke I-SEC medewerker is behulpzaam en benaderbaar;
 • Men communiceert vriendelijk, open en eerlijk met elkaar conform de interne afspraken.  

Betrokken: Zie het grotere belang

 • Elke I-SEC medewerker staat achter I-SEC en I-SEC staat achter haar medewerkers. Kernwaarden worden over en weer uitgedragen; 
 • Er wordt pro-actief meegedacht en overlegt met collega’s om doelen te behalen; 

We zijn flexibel en breed inzetbaar zowel intern als naar de klant toe.