Strengere veiligheidsmaatregelen betekent dat de luchtvracht gewaarborgd moet blijven gedurende het hele traject.

Bovendien moet iedereen met toegang tot de luchtvracht geautoriseerd en opgeleid zijn om deze te mogen afhandelen. I-SEC is marktleider als het gaat om het ontwikkelen van beveiligingsconcepten voor vracht. Wij beschikken over expertise op het gebied van vrachtbeveiliging en het screenen van vracht. We hebben meer dan 20 jaar ervaring met trainingsprogrammaʼs voor vracht en andere beveiligingswerkzaamheden binnen en buiten Europa.

 “ONE STOP” CONCEPT VOOR VRACHTBEVEILIGING

I-SEC biedt een uitgebreid scala aan diensten om ervoor te zorgen dat uw luchtvracht zendingen voldoen aan de EU, TSA en andere relevante veiligheidsvoorschriften. We kunnen uw huidige veiligheidsmaatregelen analyseren, gaten vaststellen en verbeteringen aanbevelen. Ook kunnen we u helpen met een plan van aanpak en het implementeren van een compleet veiligheidsprogramma.

VRACHT BEVEILIGINGSDIENSTEN

We kunnen voorzien in goed getraind personeel dat in staat is alle typen X-ray machines te bedienen en beveiligingsbeambten leveren die uw vracht en opslagfaciliteiten bewaken. Omdat alle luchtvracht afkomstig moet zijn van een gecrediteerd persoon of bedrijf, kunnen wij u een ʻbekende verzender / afzenderʼ status adviseren. Eventueel kan uw management en ander personeel door ons worden opgeleid, zodat zij voldoen aan alle relevante veiligheidseisen.

  • Wereldwijde ervaring in luchtvaartbeveiliging van vracht en passagiers
  • Gespecialiseerde X-ray operators
  • Diverse trainingsprogrammaʼs op het gebied van vracht
  • Auditeren van uw complete vrachtafhandeling en het implementeren van nieuwe programmaʼs
  • ʻBekende verzender / afzenderʼ programmaʼs
  • Voortdurende update van diensten om aan alle voorschriften te voldoen