In het begin van de jaren ’80 heeft I-SEC International als grondlegger profilen geoptimaliseerd en bij klanten ingezet.

Dit is, door middel van gedragsanalyse en gerichte surveillance, het tijdig herkennen van onveilige en ongewone situaties en daarop acteren door adequaat te handelen. De personen die bij deze situaties zijn betrokken worden onderworpen aan een kort vraaggesprek. Op die manier voorkomen, dan wel beperken we onveilige en ongewone situaties. In de afgelopen jaren is profilen, door evaluatie en training, niet alleen uitgegroeid tot een begrip maar ook tot een manier van beveiligen die een meerwaarde oplevert voor menig klant. Het 3D concept (Detect, Determine, Deploy) is een wezenlijk onderdeel hiervan. I-SEC Nederland en Procheck International, die beide van I-SEC International vallen, passen het 3D concept dagelijks toe.

Het 3D concept is breder inzetbaar. Zo is dit concept ook toe te passen in winkelcentra, in het openbaar vervoer, op luchthavens, in cruiseterminals, bij voetbalwedstrijden en evenementen waarbij openbare orde dient te worden gehandhaafd en waarbij grote groepen mensen bijeen komen. Door onze benadering hebben we talloze onveilige situaties afgewend.

Hieronder treft u een aantal voorbeelden waarbij 3D een oplossing biedt.

Winkeliers

Winkeldiefstal neemt helaas toe en heeft, los van de overlast, onplezierige gevolgen voor de winst en het imago. Daarnaast wordt de verzekeringspremie ieder jaar verhoogd in verband met die diefstallen. Hoe kunt u de winkeldiefstallen in uw onderneming voorkomen of verminderen? I-SEC biedt u de oplossing. I-SEC beschikt namelijk over het 3D concept. Wat is het en wat zijn de voordelen voor u? Het 3D Concept is een methode waarmee we door het scannen van gedrag en gerichte surveillance niet alleen onveilige situaties voorkomen dan wel beperken, maar ook winkeldiefstal verminderen. De nadruk ligt op het scannen en herkennen van gedrag en daar op acteren. Het concept is door u op twee verschillende manieren in te zetten, namelijk door  het trainen van eigen personeel of door de inhuur van security agents die inmiddels ruime ervaring hebben met het toepassen van deze methode.

Overheid (politie, marechaussee, toezichthouders, etc.)

De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van haar burgers. Voor in het bijzonder de politie is de taak weggelegd het veiligheidsgevoel te vergroten en criminaliteit te beteugelen. De politie wordt hiervoor goed getraind. Ondanks de training die menig politieambtenaar ondergaat, is het 3D concept een absolute aanvulling in het pakket. Dit concept is vooral door de politie in te zetten bij grote evenementen. Het is van belang te weten waar je op dient te letten en hoe hierop te reageren. Het 3D concept biedt uitkomst bij ongewone en onveilige situaties. Voor de marechaussee is dit concept ook toe te passen op luchthavens en cruiseterminals.

Instituut voor bedrijfsexamen

Wanneer je als bedrijf kunt aantonen dat alle employees een training hebben gevolgd met betrekking tot het 3D concept levert dit een meerwaarde op. Niet alleen zijn de employees  alert op ongewone en onveilige situaties die zich voor kunnen doen, maar ook staat de organisatie waarvoor zij werken hoger aangeschreven. Door het deponeren van de examens bij IBEX blijven opleiding en toetsing van elkaar gescheiden. Aangezien IBEX samenwerkt met ISO en TNO-TüV is de kwaliteit van de opleiding en certificering gewaarborgd. Hierdoor is een diploma/certificaat in het 3D concept een waardevol document. Voor beveiligers geldt dat zij door het toepassen deze methodiek security professionals worden.

RESUME

Het 3D concept staat voor :

  • Het scannen en herkennen van gedragsvormen
  • Het herkennen van ongewone en onveilige situaties
  • Het adequaat handelen aan de hand van de observatie
  • Eventueel het betreffende individu aanspreken en onderwerpen aan een kort vraaggesprek

Voordelen:

  • Onveilige en ongewone situaties worden tijdig herkend, waardoor criminele handelingen worden voorkomen
  • Voorkomen financiële schade
  • Voorkomen imagoschade
  • Geen verhoging verzekeringspremie
  • Employees zijn alert op het gedrag van kwaadwillenden